بازیابی پسورد Centos7

بازیابی و ریست پسورد در Centos 7 چگونه است؟ یکی از موارد خیلی مهم برای کاربران لینوکس این است که در هنگام فراموشی و یا گم کردن رمز root سرور چه باید بکنند؟! بیشتر وقت ها ما پسورد خیلی سختی برای کامپیوتر و یا سرور خود تنظیم میکنیم اما گاهی...

بیشتر بخوانید