مدیریت سرور اختصاصی و مجازی

با دانش و تجربه چندین ساله ما در مدیریت سرور، دیگر نگران رفع مشکلات خارج از تخصص خود نباشید.

SySadmin-Plan1

مدیریت آسان سرور شما از طریق Puppet و Docker

 • مانیتورینگ 24 ساعت سرور توسط Zabbix
 • 20 گیگابایت فضای پشتیبان
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و تلگرام
 • بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت
 • بکاپ گیری از اطلاعات به صورت روزانه و هفته ای
 • پشتیبانی در ساعات کاری
ماهیانه75.000تومان

SySadmin-Plan2

مدیریت آسان سرور شما از طریق Puppet و Docker

 • مانیتورینگ 24 ساعت سرور توسط Zabbix
 • 30 گیگابایت فضای پشتیبان
 • بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و تلگرام و پیامک
 • بکاپ گیری از اطلاعات به صورت Incremental روزانه و هفته ای
 • پشتیبانی در ساعات کاری و روز های تعطیل
ماهیانه105.000تومان

SySadmin-Plan3

مدیریت آسان سرور شما از طریق Puppet و Docker

 • مانیتورینگ 24 ساعت سرور توسط Zabbix
 • 50 گیگابایت فضای پشتیبان
 • بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک و تماس تلفنی
 • بکاپ گیری از اطلاعات به صورت Incremental روزانه و هفته ای
 • پشتیبانی در تمامی روز های هفته و ایام تعطیل
ماهیانه150.000تومان

SySadmin-VIP

مدیریت آسان سرور شما از طریق Puppet و Docker

 • مانیتورینگ 24 ساعت سرور توسط Zabbix
 • 100 گیگابایت فضای پشتیبان
 • بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت
 • بکاپ گیری از اطلاعات به صورت Incremental روزانه و هفته ای
 • اختصاص مدیر سرور حرفه ای همراه با تماس اضطراری در تمامی ساعات
ماهیانه225.000تومان